หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 848,752 **หลักเกณฑ์การประกวดและใบสมัคร** การประกวดคลิปวิดีโอ โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ “รักษ์โลก เลิกพลาสติก”

**หลักเกณฑ์การประกวดและใบสมัคร** การประกวดคลิปวิดีโอ โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ “รักษ์โลก เลิกพลาสติก”
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 20/07/2561 11:55 น. จำนวนผู้เข้าชม 4318 PRINT
**หลักเกณฑ์การประกวดและใบสมัคร**
การประกวดคลิปวิดีโอ โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ “รักษ์โลก เลิกพลาสติก”
(สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากลิงค์ด้านล่างนี้)
หลักเกณฑ์การประกวด (pdf)  >>> คลิก <<<
หลักเกณฑ์การประกวด (doc)  >>> คลิก <<<
ใบสมัคร ประกวดโครงการสื่อสร้างสรรค์ (pdf) >>> คลิก <<<
ใบสมัคร ประกวดโครงการสื่อสร้างสรรค์ (doc) >>> คลิก <<<

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์     >>> คลิก <<<
TAG ที่เกี่ยวข้อง