หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 848,765 **หลักเกณฑ์การประกวดและใบสมัคร** โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ “รักษ์โลก เลิกพลาสติก”

**หลักเกณฑ์การประกวดและใบสมัคร** โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ “รักษ์โลก เลิกพลาสติก”
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 20/07/2561 11:38 น. จำนวนผู้เข้าชม 295 PRINT
**หลักเกณฑ์การประกวดและใบสมัคร**

การประกวดคลิปวิดีโอ โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ “รักษ์โลก เลิกพลาสติก”

(สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากลิงค์ด้านล่างนี้)

หลักเกณฑ์การประกวด (pdf) >>> คลิก <<<
ใบสมัคร ประกวดโครงการสื่อสร้างสรรค์ (doc) >>> คลิก <<<

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ >>> คลิก <<<
TAG ที่เกี่ยวข้อง