หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 832,116 สส. นำเจ้าหน้าที่เข้าวัด ร่วมกับกรมการศาสนา

สส. นำเจ้าหน้าที่เข้าวัด ร่วมกับกรมการศาสนา
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม วันที่ประกาศ : 13/07/2561 09:57 น. จำนวนผู้เข้าชม 461 PRINT

           กรมการศาสนา ได้เชิญกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรม เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ และเชิญชวนพุทธศาสนิกชน เข้าวัดทำบุญ ฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา ในวันธรรมสวนะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561  ณ วัดแก้วฟ้าจุฬามณี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมี นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระครูศุภกิจจานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้าจุฬามณี เป็นประธานสงฆ์ และ พระครูสุทธิกิจวิธาน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้าจุฬามณี เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา
pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง