หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 832,111 สส. นำเจ้าหน้าที่เข้าวัด ร่วมกับกรมการศาสนา

สส. นำเจ้าหน้าที่เข้าวัด ร่วมกับกรมการศาสนา
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม วันที่ประกาศ : 02/07/2561 18:37 น. จำนวนผู้เข้าชม 390 PRINT

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรมการศาสนา ได้เชิญกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรม เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ และเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญ ฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา ในวันธรรมสวนะ เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 (ขึ้น 15 ค่ำ) ณ วัดสร้อยทอง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โดยมี นายพูลศักดิ์ สุขทรัพย์ทวีผล เลขานุการกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระราชปัญญาสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง พระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ นำพุทธศาสนิกชนทำวัตรเช้า สวดมนต์ เจริญจิตภาวนา และรับฟังพระธรรมเทศนา ในหัวข้อเรื่อง "ปัญญา"

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง