หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 722,623 รับสมัครบุคคลเข้าร่วมงานในโครงการ Thailand Adaptation Information Platform (T-PLAT)

รับสมัครบุคคลเข้าร่วมงานในโครงการ Thailand Adaptation Information Platform (T-PLAT)
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 25/06/2561 10:37 น. จำนวนผู้เข้าชม 673 PRINT

ด้วย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น (Ministry of the Environment,Japan: MOEJ) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าร่วมงานในโครงการ  Thailand Adaptation Information Platform (T-PLAT) ซึ่งเป็น platform ข้อมูลข่าวสารด้านความเสี่ยงและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อสนับสนุนแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (National Adaptation Plan; NAP) ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.. 2561-2562 ท่านโดยสามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ตาม Link ด้านล่างนี้

 
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง