หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 848,774 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Parks)

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Parks)
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ประกาศ : 09/05/2561 17:48 น. จำนวนผู้เข้าชม 366 PRINT

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Parks) ในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เพื่อรับรองรายชื่ออุทยานที่เข้าร่วมโครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียว ปี 2561 และรับรองเกณฑ์การประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว ปี 2561 รวมทั้งพิจารณาแผนการตรวจประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว โดยได้รับเกียรติจาก นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
pic1 pic2
TAG ที่เกี่ยวข้องgreen park