หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 830,907 กคจ. จัดประชุมคณะทำงานผู้ประสานงานเผยแพร่ข้อมูลจริยธรรม

กคจ. จัดประชุมคณะทำงานผู้ประสานงานเผยแพร่ข้อมูลจริยธรรม
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม วันที่ประกาศ : 02/05/2561 19:23 น. จำนวนผู้เข้าชม 392 PRINT

ในวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 กคจ. จัดประชุมคณะทำงานผู้ประสานงานเผยแพร่ข้อมูลจริยธรรม เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานของคณะทำงานผู้ประสานงานเผยแพร่ข้อมูลจริยธรรม โดยมีนางสาวอรอัญญา ใหลประดิษฐ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
pic1 pic2 pic3 pic4
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง