หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 806,109 สส. มอบเงินบริจาคในการจัดงานวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 26 ปี ให้กับ "มูลนิธิวชิรพยาบาล"

สส. มอบเงินบริจาคในการจัดงานวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 26 ปี ให้กับ "มูลนิธิวชิรพยาบาล"
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม วันที่ประกาศ : 27/04/2561 18:59 น. จำนวนผู้เข้าชม 523 PRINT

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มอบเงินบริจาคที่ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สถาบันการศึกษา เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมฯ และเงินประมูลของที่ระลึกต่างๆ ในการจัดงานวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 26 ปี เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 ให้กับ "มูลนิธิวชิรพยาบาล" เป็นเงินทั้งสิ้น 279,999 บาทในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 โดยมีนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายวีรวัฒน์ ปภุสสโร รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบเงินบริจาค และมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พวงผกา กรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นางสาวธัญชนก บุตรจันทร์ ที่ปรึกษาคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และเจ้าหน้าที่สำนักอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นผู้รับมอบเงินบริจาค ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 4 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
pic1 pic2 pic3 pic4
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง