หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 830,959 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การปลูกป่านิเวศ” ครั้งที่ 10

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การปลูกป่านิเวศ” ครั้งที่ 10
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ประกาศ : 24/04/2561 09:34 น. จำนวนผู้เข้าชม 406 PRINT

นายสุรศักดิ์ วณิชอนุกูล ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การปลูกป่านิเวศ” ครั้งที่ 10 ในวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ วัดพุทธอุทยาน (ดอยอินทรีย์) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างความเข้าใจ และความรับผิดชอบต่อการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการปลูกป่านิเวศในเมืองและชุมชน ได้รับความร่วมมือจาก สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงราย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย รวมทั้งเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้องป่านิเวศ,eco forest