หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 717,586 การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประเมินตามเกณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม G-Green

การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประเมินตามเกณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม G-Green
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ประกาศ : 19/04/2561 08:03 น. จำนวนผู้เข้าชม 511 PRINT

นายวีรวัฒน์ ปภุสสโร รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประเมินตามเกณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม G-Green เมื่อวันที่ 18-19 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยการจัดมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับคณะกรรมการตรวจประเมิน G-Green ได้แก่ Green Production Green Hotel Green Office และGreen National Park และจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 250 คน ในการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นกรรมการตรวจประเมินโครงการ Green Office
pic1 pic2 pic3 pic4
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้องG-Green,Green for all,Green hotel,Green production,green office,