หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 830,949 รางวัล "เพชรจรัสแสง” และรางวัล "โล่เชิดชูเกียรติ” ประจำปี 2561

รางวัล "เพชรจรัสแสง” และรางวัล "โล่เชิดชูเกียรติ” ประจำปี 2561
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ประกาศ : 11/04/2561 17:28 น. จำนวนผู้เข้าชม 423 PRINT

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนขอแสดงความยินดีกับนางสาวปนัดดา สีสอาด  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสรับรางวัล "เพชรจรัสแสง” และรางวัล "โล่เชิดชูเกียรติ” จาก ฯพณฯ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้แก่บุคคลต้นแบบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ ทส.
pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้องเพชรจรัสแสง