หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 830,916 เจ้าหน้าที่ สสร.ร่วมตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งและถวายปัจจัยแก่สามเณร จำนวน ๑๘ รูป

เจ้าหน้าที่ สสร.ร่วมตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งและถวายปัจจัยแก่สามเณร จำนวน ๑๘ รูป
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ประกาศ : 11/04/2561 09:28 น. จำนวนผู้เข้าชม 260 PRINT

ร่วมตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และถวายปัจจัย แก่สามเณร จำนวน ๑๘ รูป จากวัดแก้วฟ้าจุฬามณี เช้าวันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณลานตัว G ชั้น ๑ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม