หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 832,706 สส.ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทบทเครือข่ายองค์กรเอกชนและองค์กรชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน

สส.ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทบทเครือข่ายองค์กรเอกชนและองค์กรชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ประกาศ : 10/04/2561 11:05 น. จำนวนผู้เข้าชม 279 PRINT

TAG ที่เกี่ยวข้องngo,