หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 854,526 การประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2561 ครั้งที่1/2561

การประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2561 ครั้งที่1/2561
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ประกาศ : 10/04/2561 10:52 น. จำนวนผู้เข้าชม 461 PRINT

นายวีรวัฒน์ ปภุสสโร รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2561ครั้งที่1/2561 โดยในการประชุม มีผู้แทนจาก คพ. สผ. สมาคมโรงแรมไทย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยมหิดล TGO EGAT DASTA เข้าร่วมการประชุม

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้องgreen hotel,ประชุมคณะกรรมการ