หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 806,141 ขอเรียนเชิญ ร่วมตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และถวายปัจจัย แก่สามเณร จำนวน ๑๘ รูป

ขอเรียนเชิญ ร่วมตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และถวายปัจจัย แก่สามเณร จำนวน ๑๘ รูป
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม วันที่ประกาศ : 09/04/2561 17:05 น. จำนวนผู้เข้าชม 411 PRINT

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ขอเรียนเชิญ ร่วมตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และถวายปัจจัย แก่สามเณร จำนวน ๑๘ รูป ในวันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณลานตัว G ชั้น ๑ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

TAG ที่เกี่ยวข้อง