หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 828,248 เชิญอบรมหลักสูตร นวัตกรชุมชนด้านการปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เชิญอบรมหลักสูตร นวัตกรชุมชนด้านการปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
หน่วยงาน : กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 09/04/2561 15:25 น. จำนวนผู้เข้าชม 704 PRINT

หลักสูตร นวัตกรชุมชนด้านการปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ระหว่างวันที่ 19 – 22 มิถุนายน 2561

ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม

เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

และ  ฝึกปฏิบัติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฟ้าผ่า บ้านขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถอธิบายเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์จาก “การขับเคลื่อนชุมชน” ต่อด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเข้าใจ กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจรูปแบบการทำงานแบบพหุภาคี การเสริมสร้างพลังชุมชน และสามารถอธิบายเกี่ยวกับด้านการ ปรับตัว และร่วมมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับองค์ความรู้ใหม่ในด้านการปรับตัวและร่วมมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะของการเป็นบริกรกระบวนการขั้นต้นในการปรับตัวและร่วมมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
หากสนใจจะเข้ารับการฝึกอบรม สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ทาง www.deqp.go.th  เลือกเมนู “บริการออนไลน์” และ “ระบบงานสัมมนา/ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม”

 

TAG ที่เกี่ยวข้องเชิญอบรม