หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 828,234 [Poster]ประชาสัมพันธ์โครงการสำนักงานสีเขียวGreen Office 2561

[Poster]ประชาสัมพันธ์โครงการสำนักงานสีเขียวGreen Office 2561
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ประกาศ : 03/04/2561 15:39 น. จำนวนผู้เข้าชม 2315 PRINT

 
 [DOWNLOAD] ขนาดใหญ่ที่ http://www.deqp.go.th/media/878777/greenofficeposter61.jpg


ติดต่อรับโปสเตอร์เพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการสำนักงานสีเขียว 
ได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เบอร์โทรศัพท์ 022985653 หรือ 022788400-19 ต่อ 1661
ผู้ประสานงาน นายศิษฎา ชมอินทร์ นักวิชาการเผยแพร่ นายภีมะ  แซ่ลิ้ม นักวิชาการเผยแพร่ 
TAG ที่เกี่ยวข้องgreen office 2561,สำนักงานสีเขียว