หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 854,500 ปลัดทส.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๑

ปลัดทส.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๑
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ประกาศ : 23/03/2561 09:20 น. จำนวนผู้เข้าชม 298 PRINT

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมคณะกรรมการอำนงวยการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ นายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม กรรณิการ์ - ราชาวดี ชั้น ๓ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

pic1 pic2 pic3
TAG ที่เกี่ยวข้องเมืองยั่งยืน