หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 806,091 ประกาศมาตรการการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณี การเรียรรับของขวัญ เงินสนุบสนุน เงินบริจาค จากลูกค้าของหน่วยงาน ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2561

ประกาศมาตรการการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณี การเรียรรับของขวัญ เงินสนุบสนุน เงินบริจาค จากลูกค้าของหน่วยงาน ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2561
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม วันที่ประกาศ : 22/02/2561 14:55 น. จำนวนผู้เข้าชม 758 PRINT

  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง