หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 806,114 การประกาศเจตจำนงบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อเจ้าหน้าที่ในองค์กรและสารธารณชน (Declaration of intention to administrative organization with honesty toward officers and public)

การประกาศเจตจำนงบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อเจ้าหน้าที่ในองค์กรและสารธารณชน (Declaration of intention to administrative organization with honesty toward officers and public)
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม วันที่ประกาศ : 22/02/2561 12:06 น. จำนวนผู้เข้าชม 478 PRINT

pic1 pic2
TAG ที่เกี่ยวข้อง