หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 835,314 ประกาศรับสมัคร เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนีบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6

ประกาศรับสมัคร เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนีบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6
หน่วยงาน : กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 03/02/2561 07:39 น. จำนวนผู้เข้าชม 6252 PRINT

 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกาศรับสมัคร ผู้สนใจเข้าศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนีบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกาศรับสมัคร ผู้สนใจเข้าศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนีบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2561

**ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการศึกษาอบรม จาก ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. และวันศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.  เป็น ทุกวันศุกร์ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. และวันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.**
แบบฟอร์ม ใบสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม คลิกที่นี่ (PDF) (DOCX)
แบบฟอร์ม คำยินยอมของผู้บังคับบัญชาให้เข้ารับการศึกษาอบรม คลิกที่นี่ (PDF) (DOCX)
แบบฟอร์ม คำรับรองให้เข้ารับการศึกษาอบรม คลิกที่นี่ (PDF) (DOCX)
รายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่
คู่มือการสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม คลิกที่นี่
สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่
TAG ที่เกี่ยวข้องปธส.6