หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 835,304 สส.จัดประชุม Workshop Happy Clean Technology การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สส.จัดประชุม Workshop Happy Clean Technology การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ประกาศ : 24/01/2561 11:17 น. จำนวนผู้เข้าชม 206 PRINT

สส.จัดประชุม Workshop Happy Clean Technology การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคนิคการย้อมผ้าด้วยสีที่ปลอดภัย ลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิต ประหยัดเวลาการทำงาน และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นผลดีกับผู้ประกอบการจนถึงผู้บริโภคและส่งเสริมให้เกิด Green Supply Chain ของการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง โดยกำหนดจัดงาน 2 ครั้ง ได้แก่ 
ครั้งที่ 1 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสุภิญญ์ผ้าฝ้าย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 5 – 11 ธันวาคม 2560
ครั้งที่ 2 ณ กลุ่มชุมชนภูไทดำ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ระหว่างวันที่ 17 – 23 มกราคม 2561TAG ที่เกี่ยวข้องHappy workplace