หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 854,535 สัมมนา บทบาทนักพัฒนา กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย"เหลียวหลังแลหน้า รู้เขารู้เรา ก้าวต่อไปของขบวนการสิ่งแวดล้อม"

สัมมนา บทบาทนักพัฒนา กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย"เหลียวหลังแลหน้า รู้เขารู้เรา ก้าวต่อไปของขบวนการสิ่งแวดล้อม"
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ประกาศ : 17/01/2561 15:54 น. จำนวนผู้เข้าชม 256 PRINT

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดสัมมนา บทบาทนักพัฒนา กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย " เหลียวหลังแลหน้า รู้เขารู้เรา ก้าวต่อไปของขบวนการสิ่งแวดล้อม " เพื่อทบทวนบทเรียนการทำงานขององค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และภาคีความร่วมมือ (สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมฯ) มี
คณะกรรมการบริหารสมัชชาองค์กรเอกชนฯ อดีตกรรมการ จนท.กลุ่มความร่วมมือองค์กรเอกชนและจนท.ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ประจำจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประมาณ 40 คน จัดโดยกลุ่มความร่วมมือองค์กรเอกชน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ระหว่างวันที่ 16 - 18 มกราคม 2561 ณ ไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ท อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
pic1 pic2 pic3 pic4