หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 854,505 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การปลูกป่านิเวศ" เทศบาลตำบลเกาะคา จังหวัดลำปาง

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การปลูกป่านิเวศ" เทศบาลตำบลเกาะคา จังหวัดลำปาง
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ประกาศ : 17/01/2561 15:44 น. จำนวนผู้เข้าชม 246 PRINT

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การปลูกป่านิเวศ" ณ เทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 โดยมีนายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 120 คน ร่วมเรียนรู้การเพาะชำกล้าไม้จากทั้งเมล็ด ต้น และเหง้า ของต้นมะค่า กัลปพฤกษ์ และสัก เป็นต้น โดยมีวิทยากรจากสถานีเพาะชำกล้าไม้ลำปาง สถานีเพาะชำกล้าไม้สบปราบ และสถานีเพาะชำกล้าไม้แม่ทะ ร่วมให้ความรู้และสาธิตการเพาะชำกล้าไม้เพื่อใช้ในการปลูกป่านิเวศแก่ชุมชน