หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 854,513 ระชุมถอดบทเรียนการดำเนินโครงการ G-Green และรับฟังความคิดเห็นต่อเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน G-Green

ระชุมถอดบทเรียนการดำเนินโครงการ G-Green และรับฟังความคิดเห็นต่อเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน G-Green
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ประกาศ : 17/01/2561 15:37 น. จำนวนผู้เข้าชม 274 PRINT

นายวีรวัฒน์ ปภุสสโร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นประธานการประชุมถอดบทเรียนการดำเนินโครงการ G-Green และรับฟังความคิดเห็นต่อเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน G-Green ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีศุภราช ชั้น 10 รร.กานต์มณี พาเลช กรุงเทพฯ เพื่อปรับปรุงเกณฑ์การตรวจประเมินของ Green Hotel, Green Production และ Green Office ให้มีความชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง