หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 835,288 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การปลูกป่านิเวศ" จังหวัดลำปาง

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การปลูกป่านิเวศ" จังหวัดลำปาง
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ประกาศ : 17/01/2561 15:22 น. จำนวนผู้เข้าชม 145 PRINT

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การปลูกป่านิเวศ" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 โดยมีนายประหยัด กุลจักร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 100 คน ร่วมเรียนรู้การเพาะชำกล้าไม้จากทั้งเมล็ด ต้น และเหง้า ของต้นไผ่ และสัก เป็นต้น โดยมีวิทยากรจากสถานีเพาะชำกล้าไม้ลำปาง สถานีเพาะชำกล้าไม้สบปราบ และสถานีเพาะชำกล้าไม้แม่ทะร่วมให้ความรู้และสาธิตการเพาะชำกล้าไม้เพื่อใช้ในการปลูกป่านิเวศแก่ชุมชน และแกนนำราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)