หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 833,278 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา ยกระดับสู่ต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา ยกระดับสู่ต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ประกาศ : 17/01/2561 15:20 น. จำนวนผู้เข้าชม 427 PRINT

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา ยกระดับสู่ต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน ระหว่างวันที่ 9 - 12 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และนายวีรวัฒน์ ปภุสสโร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 150 คน โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้และเครื่องมือด้านการวิเคราะห์แผนงานโครงการที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีแนวทางในการดำเนินงานพัฒนายกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน
ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชนะเลิศเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ และเข้าร่วมโครงการเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน

ทั้งนี้ได้มีการเสวนา “มุมมองการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืนในระดับภูมิภาคอาเซียน” และ“เปิดโลก...แลเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในประเทศสมาชิกอาเซียน” โดย Ms.Teoh Wei Chin จาก Institute for Global Environmental Strategies Mr. Ernie B. Rojo Dipolog City สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และMr. Arif Dermawan Malang City สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
pic1