หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 854,507 เชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2561

เชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2561
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ประกาศ : 29/12/2560 14:47 น. จำนวนผู้เข้าชม 1000 PRINT

เชิญหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2561

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จะจัดประชุมชี้แจงโครงการสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว และรับสมัครสำนักงานเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้หน่วยงานสามารถประเมินสำนักงานสีเขียวด้วยตัวเองเบื้องต้น สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับหน่วยงาน เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ และเป็นการขยายการดำเนินงานสู่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


รายละเอียดสถานที่จัดประชุม รร.เจ้าพระยาปาร์ค
การเดินทาง - รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีรัชดาภิเษก (ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินรัชดาภิเษกประมาณ 400 ม.
เดินย้อนขึ้นมาทางด้านสถานี MRT สุทธิสาร)
- รถโดยสารประจำทางสาย 73ก, 129, 136, 137, 179, 185, 555
- รถส่วนตัว สามารถจอดรถได้ที่ลานจอดรถของโรงแรม
ที่ตั้ง 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Click เพื่อดูแผนที่โรงแรม

สนใจเข้าร่วมงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณงามนิจ อนุศาสนี 086-1474936
คุณพิมพ์ใจ ธนะพิสิฐ 0811915503
คุณศิษฎา ชมอินทร์ 0818112551
หรือ Email : myniddy@gmail.com
โทรศัพท์ 02298 5653 หรือ 022788400-19 ต่อ 1661
  ไฟล์แนบ