หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 833,269 เชิญชวนเลือกชมสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากคู่มือสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฉบับผู้บริโภค

เชิญชวนเลือกชมสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากคู่มือสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฉบับผู้บริโภค
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ประกาศ : 28/12/2560 15:37 น. จำนวนผู้เข้าชม 399 PRINT

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนคนไทยร่วมส่งความสุขเทศกาลปีใหม่ ด้วยสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุน สร้างความเข้มแข็ง และส่งเสริมรายได้ผู้ผลิตสินค้าชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเชิญชวนเลือกชมสินค้า จากคู่มือสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฉบับผู้บริโภค สามารถดาวโหลดคู่มือได้ที่ เวบไซต์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม http://www.deqp.go.th/media/878172/env-gcatalog.pdf หรือ QR Code


สามารถ Scan QR Code เพื่อดูรายละเอียดสินค้า