หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 828,244 จุลสาร อาเซียน เล่มที่ 1 (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2558)

จุลสาร อาเซียน เล่มที่ 1 (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2558)
หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน วันที่ประกาศ : 20/03/2558 13:31 น. จำนวนผู้เข้าชม 783 PRINT

          จุลสาร อาเซียน เล่มที่ 1 (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2558) จัดทำโดย กลุ่มพันธกรณีระหว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์ ตรวจและประเมินผล มีแนวคิดริเริ่มในการเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อให้ผู้อ่านรู้จักความเป็นมาของการก่อตั้งการเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งได้กำหนดวันที่จะเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 นี้ อีกทั้ง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ข่าวต่างๆ และประเด็นสิ่งแวดล้อมภายในอาเซียน จุลสารฉบับนี้ช่วยสร้างความรู้และเรื่องราวต่างๆ ที่ท่านไม่อาจทราบมาก่อน

  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง