หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 833,261 ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 55th & 56th

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 55th & 56th
หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน วันที่ประกาศ : 17/03/2558 15:35 น. จำนวนผู้เข้าชม 2379 PRINT

ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 55th & 56th เข้าฝึกอบรม ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 57 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้

                   - ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี       - ทักษะภาษาอังกฤษดี

                   - ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี (ไม่จำกัดสาขา)

ทั้งนี้ผู้สมัครต้องเขียนบทเรียงความภาษาอังกฤษ ตามหัวข้อที่กำหนดดังนี้ Please imagine that you would like to apply for the IATSS Forum Program, but your boss is opposed to this. In the essay, please attempt to convince your boss why you need to apply for the IATSS Forum “now” rather than in the future, by using some of the following points.

  • The leadership style you want to realize in the future
  • Your dream or objectives for the future
  • Your strengths and weaknesses
  • Your interest in the contents of the IATSS Forum program

Note: People who are self-employed or have no direct boss may need to write this essay from an imaginary perspective.

 

หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์. (02) 278-8400-19 ต่อ 1821 หรือ (02) 298-5646

 

  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง