หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 854,530 ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2558

ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2558
หน่วยงาน : กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 12/03/2558 16:15 น. จำนวนผู้เข้าชม 1231 PRINT

           บัดนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสินการคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสินการคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2558 เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินการดังกล่าว 



  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง