หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 833,279 สัมมนา "สารสนเทศก้าวไกล..สิ่งแวดล้อมก้าวหน้า" ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

สัมมนา "สารสนเทศก้าวไกล..สิ่งแวดล้อมก้าวหน้า" ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 25/02/2558 16:16 น. จำนวนผู้เข้าชม 880 PRINT

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดสัมมนา "สารสนเทศก้าวไกล...สิ่งแวดล้อม ก้าวหน้า" ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน นายสากล ฐินะกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมงาน และมีบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก ในการนี้ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "สถานการณ์: ความสำคัญของข้อมูลสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาประเทศ" หลังจากนั้น มีการเสวนาเรื่อง "ทิศทางข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม...สู่การจัดการอย่างยั่งยืน" และเรื่อง "ข้อมูลสิ่งแวดล้อมกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น" จากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง