หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 849,730 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปี พ.ศ. 2561

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปี พ.ศ. 2561
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 22/11/2560 16:03 น. จำนวนผู้เข้าชม 340 PRINT
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ( (Zero Waste School) ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยส่งเล่มผลการดำเนินงานและใบสมัครได้ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมัครเข้าร่วมโครงการที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ download เอกสารการสมัครทางเว็บไซต์ www.deqp.go.th   และ Facebook : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ สิ้นสุดการรับเล่มรายงานในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
TAG ที่เกี่ยวข้อง