หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 829,001 เจ้าหน้าที่ สสร.ร่วมกิจกรรม ทส.จิตอาสา "เราทำดี ด้วยหัวใจ"

เจ้าหน้าที่ สสร.ร่วมกิจกรรม ทส.จิตอาสา "เราทำดี ด้วยหัวใจ"
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ประกาศ : 25/10/2560 14:04 น. จำนวนผู้เข้าชม 407 PRINT

เจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรม ทส.จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยเป็นกิจกรรมทำความสะอาดตกแต่งสถานที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบริเวณสองข้างทางในซอยอารีย์ เมื่อวันพุธ ที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจกรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล และเพื่อถวายพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9


 

  

 


โดยโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" นี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ หน่วยราชการต่างๆ และประชาชนผู้มีจิตอาสา ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชน ปัญหาจราจร และอื่นๆในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ