หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 806,152 การประชุมการจัดนิทรรศการในการประชุม COP 23

การประชุมการจัดนิทรรศการในการประชุม COP 23
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 05/10/2560 11:32 น. จำนวนผู้เข้าชม 681 PRINT

การประชุมการจัดนิทรรศการในการประชุม COP 23

วันพุธที่ 5  ตุลาคม 2560 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมการจัดนิทรรศการในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 23 (COP 23) ซึ่งจะจัดที่กรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ ห้องประชุมชั้น 17  อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง