หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 848,810 พิธีเปิดการอบรมและเปิดศูนย์เรียนรู้การผลิตสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มทอผ้าบ้านพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

พิธีเปิดการอบรมและเปิดศูนย์เรียนรู้การผลิตสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มทอผ้าบ้านพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ประกาศ : 04/10/2560 13:32 น. จำนวนผู้เข้าชม 287 PRINT
พิธีเปิดการอบรมและเปิดศูนย์เรียนรู้การผลิตสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม วันที่ 12 กันยายน 2560 ณ กลุ่มทอผ้าบ้านพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยนายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการเปิดศูนย์เรียนรู้การผลิตสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีนายปะทิม โกษาแสง นายอำเภอสว่างแดนดิน กล่าวต้อนรับ นายสนั่น ชินมา นายกเทศมนตรีตำบลพันนา นายเจริญชัย ศิริคุณ ผู้อำนวยการกลุ่มสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร นายสุรสิทธิ์ รักษาแก้ว กำนันตำบลพันนา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน ประธานได้เปิดป้ายศูนย์เรียนรู้สิ่งทอและเยี่ยมชมนิทรรศการจุดเรียนรู้ต่าง ๆ ปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึก และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทอผ้าบ้านพันนา