หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 830,873 เผยโฉม ‘บิ๊กเอกชน’ คว้ารางวัลด้านสิ่งแวดล้อม TBCSD นำทัพ 39 ธุรกิจ บรรลุเป้าพัฒนายั่งยืน

เผยโฉม ‘บิ๊กเอกชน’ คว้ารางวัลด้านสิ่งแวดล้อม TBCSD นำทัพ 39 ธุรกิจ บรรลุเป้าพัฒนายั่งยืน
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 08/08/2560 16:17 น. จำนวนผู้เข้าชม 452 PRINT

เผยโฉม ‘บิ๊กเอกชน’ คว้ารางวัลด้านสิ่งแวดล้อม TBCSD นำทัพ 39 ธุรกิจ บรรลุเป้าพัฒนายั่งยืน

เผยโฉม ‘บิ๊กเอกชน’ คว้ารางวัลด้านสิ่งแวดล้อม TBCSD นำทัพ 39 ธุรกิจ บรรลุเป้าพัฒนายั่งยืน

ภายในงานแถลงข่าวการดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และงานสัมมนา

องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นโดย TBCSD ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.2560 มีการมอบ “ใบรับรอง” ประเภทต่างๆ ให้กับภาคเอกชนที่มีผลงานดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม

“เพื่อประชาสัมพันธ์ว่าองค์กรสมาชิก TBCSD จำนวน 39 องค์กร ประกอบด้วยองค์กรธุรกิจชั้นนำครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจของไทย ต่างพร้อมใจกันปรับแผนการดำเนินธุรกิจเพื่อดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ตอนหนึ่งของวัตถุประสงค์การจัดงาน ระบุ

น่าสนใจว่า “ใบรับรอง” ซึ่งการันตีโดย TBCSD และ TEI มีกี่ประเภท และโฉมหน้าขององค์กรเอกชนยักษ์ใหญ่ที่ได้รับใบรับรองเหล่านั้นเป็นใครกันบ้าง

ใบรับรองประเภทต่างๆ ที่มอบให้องค์กรธุรกิจ สามารถจำแนกออกเป็น 5 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ 1.การจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) ซึ่งเป็นการจัดประชุมที่คำนึงถึงการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน การลดปริมาณขยะและของเสียที่เกิดขึ้น การนำผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่ทิ้งแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ และการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานในองค์กร

สำหรับองค์กรที่ได้รับ “ใบรับรอง Green Meetings” มีทั้งสิ้น 33 องค์กร อาทิ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมชั้น 9 12 และ 13 สำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม 2 และ 3 บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ระยอง และโรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นิเวศอุตสาหกรรมวนารมย์ กลุ่ม ปตท. บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด โรงไฟฟ้าเชียงรากน้อย โรงไฟฟ้าหนองแซง โรงไฟฟ้าหนองแค 2 โรงไฟฟ้าแก่งคอย 2 โรงไฟฟ้าตลิ่งชัน โรงไฟฟ้านครเนื่องเขต โรงไฟฟ้าหนองละลอก โรงฟ้าอุทัย ของกลุ่มบริษัทกัลฟ์ ฯลฯ

2.ใบรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับผลิตภัณฑ์ หรือฉลากลดคาร์บอน ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้การสนับสนุนให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันลดโลกร้อนผ่านกลไกทางการตลาด จำนวน 19 องค์กร

แบ่งเป็นองค์กรที่ได้รับ “โล่เชิดชูเกียรติ” เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นและมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจำ ทั้งสิ้น 5 องค์กร ประกอบด้วย บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด (สุขภัณฑ์ COTTO) บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัด (ฉนวนใยแก้วกันความร้อน) บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด (สุขภัณฑ์ COTTO และ TOTO) บริษัทไทยโตชิบาไลท์ติ้ง จำกัด และบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจพีวีซี)

องค์กรที่ได้รับ “ใบรับรองฉลากลดคาร์บอน” ประเภทกระบวนการผลิต อาทิ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด บริษัท น้ำตาลสิงห์บุรี จำกัด บริษัทน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ฯลฯ

3.การรับรองการใช้หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน เพื่อยกย่องเชิดชูองค์กรหรือหน่วยงานที่มีการใช้หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน อันนำไปสู่การเกิดความยั่งยืนด้านพลังงานของประเทศต่อไป โดยมีองค์กรที่ได้รับ “โล่” จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด และบริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (EnCo)

4.เกียรติบัตรการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว เป็นฉลากที่มอบให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกัน โดยที่คุณภาพยังอยู่ในระดับมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งมีองค์กรที่ได้รับเกียรติบัตรทั้งสิ้น 30 องค์กร

อาทิ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด บริษัท โจตันไทย จำกัด บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ บางปะอิน จำกัด บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด บริษัท อินเตอร์ แปซิฟิค เปเปอร์ จำกัด ฯลฯ

ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธาน TBCSD ระบุว่า TBCSD ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกองค์กรธุรกิจชั้นนำ 39 องค์กร ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจของไทย ต่างพร้อมใจกันปรับแผนการดำเนินธุรกิจเพื่อดำเนินงานตามเป้าหมาย SDGs ตามนโยบายของภาครัฐ ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด

“TBCSD น่าจะเป็นองค์กรเชื่อมโยงข้อมูลและการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศได้” ประธานรายนี้ ระบุ

สำหรับองค์กรธุรกิจชั้นนำที่เป็นสมาชิก TBCSD อาทิ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ (1991) จำกัด (มหาชน) บริษัท ดาว เคมีคอล ประเทศไทย จำกัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นต้นที่มา : >>>คลิก<<<


TAG ที่เกี่ยวข้อง