หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 830,921 ขึ้นอยู่กับพวกเราว่าจะวางรากฐานให้โลกใบนี้เป็นอย่างไร

ขึ้นอยู่กับพวกเราว่าจะวางรากฐานให้โลกใบนี้เป็นอย่างไร
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 08/08/2560 15:30 น. จำนวนผู้เข้าชม 346 PRINT


ที่มา : >>>คลิก<<<


pic1
TAG ที่เกี่ยวข้อง