หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 775,827 กรมส่งเสริมฯ จัดประกวด ‘นวัตกรรม’ จากขยะ ชิงรางวัลรวมกว่า 4 แสน - สมัครได้ตั้งแต่วันนี้

กรมส่งเสริมฯ จัดประกวด ‘นวัตกรรม’ จากขยะ ชิงรางวัลรวมกว่า 4 แสน - สมัครได้ตั้งแต่วันนี้
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 08/08/2560 15:05 น. จำนวนผู้เข้าชม 490 PRINT

กรมส่งเสริมฯ จัดประกวด ‘นวัตกรรม’ จากขยะ ชิงรางวัลรวมกว่า 4 แสน - สมัครได้ตั้งแต่วันนี้

กรมส่งเสริมฯ จัดประกวด ‘นวัตกรรม’ จากขยะ ชิงรางวัลรวมกว่า 4 แสน - สมัครได้ตั้งแต่วันนี้

กรมส่งเสริมฯ ร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม กทม.เชิญผู้ที่สนใจประกวดนวัตกรรมจากขยะ ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 4 แสนบาท

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดแถลงข่าวเมื่อวันที่ 20 มิ.ย.2560 เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดผลงานผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อมสู่นวัตกรรม Thailand 4.0 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 4 แสนบาท พร้อมกันนี้เตรียมจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (work shop) เพิ่มศักยภาพต่อยอดผลิตภัณฑ์ ให้กับสถาบันการศึกษา ชุมชน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ กทม.

สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นการประกวดผลงานนวัตกรรมหรือความคิดจากขยะหรือดัดแปลงของเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ก่อนการกำจัด นำเสนอผ่านการทำคลิปวีดีโอและสารคดีสั้นความยาว 3-5 นาที เพื่อถ่ายทอดผ่านโซเชียลมิเดียร์ โดยผู้ที่เข้ารอบจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อสร้างนวัตกรรมจริง ซึ่งจะเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเดือน มิ.ย. 2560 ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมคลิปผลงานได้ทันที

ทั้งนี้ การประกวดจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ ได้แก่ 1.เป็นรอบคัดเลือก ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกคลิปและสารคดีสั้นของผู้สมัครที่ส่งเข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบจำนวน 30 ผลงาน โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนการผลิตภัณฑ์ 1 หมื่นบาท เพื่อนำไปพัฒนาผลงานให้เกิดขึ้นจริงและส่งเข้าประกวดในรอบต่อไป

2.รอบชิงชนะเลิศ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการตัดสินผลงานจากผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ โดยผู้ที่ผ่านเข้ารอบจะต้องนำผลงานมาจัดแสดงโชว์ พร้อมสาธิตและนำเสนอขั้นตอนการประดิษฐ์ให้คณะกรรมการ สื่อมวลชน และผู้เข้าร่วมงาน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินผลงานผู้ชนะเลิศ

อนึ่ง โครงการนี้เป็นไปเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้ทราบถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะและการนำขยะ และเพื่อเป็นเวทีในการแสดงออกของความคิดสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยเพื่อพัฒนาสู่ภาคบริการมากขึ้น ตามนโยบาย Thailand 4.0 โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=181757

ที่มา : >>>คลิก<<<


TAG ที่เกี่ยวข้อง