หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 775,938 ‘คมนาคม’ ขีดกรอบ 20 ปี ลดก๊าซเรือนกระจก EU จ่อออกกฎคุม ‘ภาคเศรษฐกิจ’ ปล่อยมลพิษ

‘คมนาคม’ ขีดกรอบ 20 ปี ลดก๊าซเรือนกระจก EU จ่อออกกฎคุม ‘ภาคเศรษฐกิจ’ ปล่อยมลพิษ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 08/08/2560 11:10 น. จำนวนผู้เข้าชม 388 PRINT

‘คมนาคม’ ขีดกรอบ 20 ปี ลดก๊าซเรือนกระจก EU จ่อออกกฎคุม ‘ภาคเศรษฐกิจ’ ปล่อยมลพิษ

‘คมนาคม’ ขีดกรอบ 20 ปี ลดก๊าซเรือนกระจก EU จ่อออกกฎคุม ‘ภาคเศรษฐกิจ’ ปล่อยมลพิษ

“คมนาคม” ร่างแผนยุทธศาสตร์ขนส่งไทยระยะ 20 ปี ส่งเสริมภาคขนส่ง-ประหยัดพลังงาน มุ่งสู่ความยั่งยืน “EU-GIZ” ช่วยเหลือเป้าลดก๊าซเรือนกระจก

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยในเวทีเสวนา “เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย… Climate Change, We Change” จัดโดยสหภาพยุโรป (EU) ร่วมกับกระทรวงคมนาคม และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.2560 ตอนหนึ่งว่า กระทรวงคมนาคมมีวิสัยทัศน์ในการมุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืน โดยส่งเสริมการขนส่งที่ประหยัดพลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชน

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมได้จัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 เพื่อให้เกิดการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อน ซึ่งหากการดำเนินงานนี้ประสบความสำเร็จ ภายในปี 2579 ภาคการขนส่งจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ถึง 20% และลดการใช้พลังงานจากเดิม 38% เหลือเพียง 15%

นายชเตฟาน เฮลมิง ผู้อำนวยการ GIZ ประจำประเทศไทยและมาเลเซีย กล่าวว่า GIZ มีความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่รัฐบาลไทยและรัฐบาลอื่นๆ ในภูมิภาค เช่น โครงการการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ในประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในภาคการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ อันนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

นายชเตฟาน กล่าวว่า ขณะที่อีกหนึ่งโครงการ คือโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในภาคการขนส่งทางบกภูมิภาคอาเซียน โดยได้จัดทำมาตรฐานการประหยัดน้ำมันสำหรับรถบรรทุกในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันนำไปสู่การลดมลพิษทางอากาศบริเวณท้องถนน

“การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นสำคัญอันดับต้นๆ ที่ GIZ เล็งเห็นว่าจำเป็นที่จะต้องร่วมกันแก้ไขและลดผลกระทบ โดยปัจจุบันการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคการขนส่งมาจากประเทศที่พัฒนาแล้วประมาณ 30% และมาจากกิจกรรมต่างๆ ของประชากรทั่วโลกประมาณ 23% ดังนั้นจึงมีข้อตกลงในระดับนานาชาติเพื่อที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่งอย่างน้อย 50% ภายในปี 2593” นายชเตฟาน กล่าว

นางหลุยซ่า ราเกร์ รักษาการหัวหน้าคณะผู้แทน EU ประจำประเทศไทย กล่าวว่า EU มุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยมลพิษอย่างน้อย 40% ภายในปี 2573 โดยกรอบด้านสภาพภูมิอากาศและพลังงานปี 2573 กำหนดเป้าหมายสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 40% การเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนขึ้น 27% และการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น 27%

“ขณะนี้ EU กำลังเตรียมออกกฎหมายที่จะช่วยลดการปลดปล่อยมลพิษในทุกภาคส่วนทางด้านเศรษฐกิจ และกำลังให้ความสำคัญในเรื่องประสิทธิภาพการใช้พลังงานไว้เป็นอันดับแรก ไปพร้อมๆ กับการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อขจัดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการใช้พลังงานที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ” นางหลุยซ่า กล่าว

ที่มา : >>>คลิก<<<


TAG ที่เกี่ยวข้อง