หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 849,733 ขอเชิญประกวดออกแบบเว็บไซต์ Action for Climate Empowerment ความร่วมมือปฏิบัติการเชิงรุกด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ actionforclimate.deqp.go.th

ขอเชิญประกวดออกแบบเว็บไซต์ Action for Climate Empowerment ความร่วมมือปฏิบัติการเชิงรุกด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ actionforclimate.deqp.go.th
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 29/06/2560 16:02 น. จำนวนผู้เข้าชม 643 PRINT

การประกวดออกแบบเว็บไซต์

Action for Climate Empowerment

ความร่วมมือปฏิบัติการเชิงรุกด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

actionforclimate.deqp.go.th

      1. เป็นการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ : Web Design โดยใช้ภาษา HTML
      2. หัวข้อในเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
          (1) สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
          (2) การรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation)
          (3) การลดก๊าซเรือนกระจก (Mitigation)
          (4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Learn and Share)
          (5) นวัตกรรมและการดำเนินการตัวอย่างที่ดี (Innovations and Showcases)
                หมายเหตุ : ตัวอย่างเนื้อหาของเว็บไซต์ในเบื้องต้นศึกษาได้จากwww.environnet.in.th
      3. ผู้เข้าร่วมประกวด คือ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป
 1. รางวัลการประกวด ได้แก่
  (1) รางวัลที่ 1 เงินสด 20,000 บาท และ โล่รางวัล จำนวน 1 รางวัล
  (2) รางวัลที่ 2 เงินสด 10,000 บาท และ เกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
  (3) รางวัลที่ 3 เงินสด 5,000 บาท และ เกียรติบัตร จำนวน 3 รางวัล
  (4) รางวัลขวัญใจมหาชน เงินสด 5,000 บาท และ เกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
  เฉพาะรางวัลขวัญใจมหาชน ตัดสินจากโหวตบน Facebook : Action for climate Thailand
  5. สมัครเข้าร่วมประกวดและส่งผลงาน 
  (1) Download แบบฟอร์มสมัครที่ Facebook : Action for climate Thailand 
  (2) ส่งใบสมัคร และ ผลงานในรูปแบบไฟล์แนบ ที่ actionforclimate.thailand@gmail.com
  6. เงื่อนไขการประกวด
  (1) ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีส่วนใดละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น
  (2) พิจารณาผลงานจาก ความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบการใช้งาน และ ลักษณะจูงใจต่อผู้ใช้งาน
  (3) คำตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นที่สุด
  DOWNLOAD ใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/0B1aAMSJPfUYRY2Q3MElGcjdTclE/view

          คลิปวีดีโอ >>คลิก<<

pic1
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง