หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 829,264 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรณี : คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างอาจเรียกรับของขวัญ เงินสนับสนุน เงินบริจาค จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรณี : คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างอาจเรียกรับของขวัญ เงินสนับสนุน เงินบริจาค จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม วันที่ประกาศ : 01/05/2560 14:28 น. จำนวนผู้เข้าชม 439 PRINT
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง