หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 831,864 ประกาศเลขที่ 57/2560 จ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีสัี้นทางโทรทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเลขที่ 57/2560 จ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีสัี้นทางโทรทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 03/04/2560 14:08 น. จำนวนผู้เข้าชม 723 PRINT
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง