หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 831,890 การประชุมหารือการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน

การประชุมหารือการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 28/03/2560 12:34 น. จำนวนผู้เข้าชม 842 PRINT

การประชุมหารือการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน

        วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมหารือการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน เพื่อร่วมหารือแนวทางการมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน ณ ห้องประชุมกรรณิการ์และราชาวดี ชั้น ๓ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง