หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 835,303 ERTC ทูเดย์: 7-3-60 H.E. Mr. Takashi Kosugi และ Mr. Satoshi Yoshida จากสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.มณทิพย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการไดออกซิน

ERTC ทูเดย์: 7-3-60 H.E. Mr. Takashi Kosugi และ Mr. Satoshi Yoshida จากสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.มณทิพย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการไดออกซิน
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 10/03/2560 16:04 น. จำนวนผู้เข้าชม 741 PRINT

pic1
TAG ที่เกี่ยวข้องERTC ทูเดย์