หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 830,908 เอกสารประกอบการอบรมสำนักงานสีเขียว 2560

เอกสารประกอบการอบรมสำนักงานสีเขียว 2560
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ประกาศ : 20/02/2560 13:45 น. จำนวนผู้เข้าชม 397 PRINT
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดพิธีมอบโล่หน่วยงานที่ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2559 และการฝึกอบรมสำนักงานสีเขียว ปี 2560 (สำหรับหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเบื้องต้น GreenOffice 2560) คลิ๊กเพื่อดูรายชื่อ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพิธีมอบโล่หน่วยงานที่ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี ๒๕๕๙ ระดับดีมาก (G เงิน) และระดับดี (G ทองแดง)  โดยท่านอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายสากล  ฐินะกุลเอกสารประกอบการบรรยาย  http://www.deqp.go.th/service-portal/g-green/greenoffice/downloadgreenoffice2016/
pic1 pic2 pic3 pic4