หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 832,682 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการทำแผนการดำเนินงานอาสาสมัคร ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการทำแผนการดำเนินงานอาสาสมัคร ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
หน่วยงาน : กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 04/11/2559 15:03 น. จำนวนผู้เข้าชม 711 PRINT

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการทำแผนการดำเนินงานอาสาสมัคร ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2559 โดยได้รับเกียรติจาก นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดและมอบนโยบาย
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม และบทบาทที่คาดหวังจากเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัมนาเครือข่าย
พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและจัดทำข้อสรุปแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัครด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมถึงแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ประจำปี 2560 และการประยุกต์ใช้เครื่องมือ และสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปใช้สนับสนุนการทำงานต่อไป
pic1 pic2 pic3 pic4
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง