หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 848,737 ระบบแจ้งซ่อมบำรุง/Service Report

ระบบแจ้งซ่อมบำรุง/Service Report
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 20/10/2559 11:49 น. จำนวนผู้เข้าชม 609 PRINT
ระบบแจ้งซ่อมบำรุง/Service Report
ท่านไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มขอรับบริการ เพียงสแกน QR-Code หรือ เข้าผ่านทาง short-URL
กรอกข้อมูลที่ปรากฏเพียงเล็กน้อย ท่านสามารถขอรับบริการได้ทันที
ใช้งานได้ที่ https://goo.gl/sfCHne หรือสแกน QR-Code
หลังจากเจ้าหน้าที่ไปซ่อมบำรุงให้ท่านแล้ว กรุณาช่วยทำแบบสอบถามเพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ด้วย
pic1
TAG ที่เกี่ยวข้อง