หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 832,674 พิธีเปิดการประชุมเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านขยะมูลฝอย

พิธีเปิดการประชุมเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านขยะมูลฝอย
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 25/08/2559 11:36 น. จำนวนผู้เข้าชม 756 PRINT

พิธีเปิดการประชุมเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านขยะมูลฝอย

          นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านขยะมูลฝอยทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอยให้เป็นองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม http://infotrash.deqp.go.th/ด้านสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 9.30 น ณ ห้องประชุม 303 -304 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง